Doskonała jakość i szybkość działania oprysków

Na skuteczność i jakość działania stosowanych przez rolników oprysków wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest np. wysokość temperatury, która występuje podczas prowadzenia oprysku. W przypadku stosowania niektórych oprysków wskazana jest niska temperatura, aby nie zahamować działania substancji aktywnych, w przypadku innych jest wręcz odwrotnie i opryski takie prowadzić należy tylko wtedy, kiedy temperatura przekroczy odpowiedni próg. Aby jeszcze przed zastosowaniem oprysku mieć ogólny pogląd na jego jakość, należy sprawdzić uzyskana przez niego rejestrację.

Zazwyczaj uzyskanie rejestracji jest już równoznaczne z tym, że dany preparat jest w mniejszym lub większym stopniu skuteczny. Warto sprawdzić także do jakiej grupy chemicznej należy dany środek – zazwyczaj ta przynależność może trafnie wskazać, czy oprysk będzie skuteczny czy też nie. To jak szybko i skutecznie będzie działała dany oprysk, zależy w dużej mierze od tego, jakie składniki aktywne posiada on w swoim składzie. Niektóre z nich działają natychmiast, inne zaś aktywują się dopiero po upływie pewnego czasu. Nie bez znaczenia jest też to, w jakich warunkach przeprowadzony będzie oprysk.

Czynniki atmosferyczne takie jak np. deszcz, duże nasłonecznienie lub wiatr mają znaczący wpływa na działanie oprysków – mogą je osłabić lub też wręcz przeciwnie. Nie na wszystkich produktach niestety znajdują się informacje o tym, w jakich warunkach dany oprysk jest najbardziej skuteczny. Warto zatem wcześniej zapoznać się z jego składem chemicznym, by wiedzieć, w jakim momencie najlepiej go zastosować.