Substancje aktywne w środkach chwastobójczych

Przy wyborze preparatów chwastobójczych należy kierować się kilkoma kryteriami. Przede wszystkim ostateczny wybór musi być podyktowany tym, jaki typ chwasta chcemy zwalczyć.

Zależne pozostaje to również od właściwości gleby, a także od uprawianych roślin. Jednak kluczowe znaczenie ma skład danego środka chwastobójczego, a w szczególności zawarte w nim składniki aktywne.

Preparaty chwastobójcze dzieli się na herbicydy dolistne, w których to substancje aktywne są pobierane przez liście chwastów; herbicydy doglebowe, z których substancje aktywne są pobierane poprzez system korzeni chwastów oraz na herbicydy dolistno-doglebowe, w których to substancje aktywne są pobierane przez część nadziemną, jak i podziemną chwastów. Bez względu na to jakim kryterium w pierwszej kolejności kierujemy się przy wyborze preparatu chwastobójczego, to zawsze należy brać pod uwagę warunki atmosferyczne, w jakich stosowany będzie dany preparat.

Bowiem to właśnie warunki atmosferyczne w największej mierze decydują o tym, jak działać (i czy w ogóle będą działać) składniki aktywne preparatu. Należy zatem zapoznać się z tym, jakie składniki aktywne, mają jakie wymagania do tego, aby zacząć aktywnie działać.

Analizując skład produktu pod względem zawartych w nim substancji aktywnych, nie zawsze należy wybierać środek najsilniejszy, gdyż chwasty mogą się na niego łatwo i szybko uodpornić. Zaleca się zatem wybieranie preparatów o umiarkowanej mocy substancji aktywnych.