Wysoka skuteczność środków chwastobójczych

Skuteczność preparatów chwastobójczych Agrosar360 w dużej mierze zależy od zawartych w nich składników aktywnych, jednak nie tylko. Na ogólne działanie tych produktów wpływają też czynniki zewnętrzne, np. czynniki atmosferyczne oraz właściwości gleby. Warto wiedzieć też, że zawarte w produktach chwastobójczych substancje aktywne mają różną temperaturę minimalną, przy które mogą skutecznie działać.

Na skuteczność środków chwastobójczych Agrosar360 w dużej mierze wpływają warunki pogodowe. Bezpośrednio wpływają one nie tylko na sam proces uprawy roślin, ale także na rozwój chwastów. Niektóre z preparatów chwastobójczych są skuteczne tylko po opadach deszczu, woda jest im bowiem niezbędna do tego, aby móc uaktywnić wszystkie zawarte w nich składniki. Skuteczność środków chwastobójczych jest zależna także od aktualnych procesów, które zachodzą obecnie w chwastach, czyli także od aktualnej fazy ich rozwoju.

Niektóre preparaty chwastobójcze są najbardziej skuteczne, jeżeli są stosowane w momencie wegetacji chwastów, niektóre natomiast w fazie ich wzrostu. Na skuteczność środków chwastobójczych wpływa także metoda ich aplikacji. Niektóre z takich preparatów muszą być stosowane po wcześniejszym zmieszaniu z wodą, co czasami może zmniejszać ich skuteczność. Niektóre zaś preparaty powinny być rozsiane w formie pyłu lub granulek, co przy określonych warunkach pogodowych może ich skuteczność zwiększyć (np. w czasie deszczu) lub zmniejszyć (np. silny wiatr). Warto zatem przed zastosowaniem dokładnie zapoznać się warunkami największej skuteczności danego preparatu.